2021. január 1-től elindult a 3 millió forint összértékben visszaigényelhetőm térítendő lakásfelújítási támogatás. A részleteket a november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, mely 2022. december 31-ig lesz igényelhető.

Kik vehetik igénybe?

NEM csak házasok igényelhetik. A gyermeket nevelő vagy váró (12. hetet betöltött magzat) egyedülálló szülők és házastársak vagy élettársak egyaránt lehetnek igénylők. Szülőnek, és gyermekének, a nevezett ingatlanban kell állandó lakcímmel rendelkeznie legalább egy éve, kivétel, ha a tulajdont ennél korábban szerezte.

Az igénylőnek vagy igénylőknek összesen legalább 50%-os tulajdon résszel kell rendelkezniük.

Mekkora a támogatás összege? Mire kell figyelni a számlákkal kapcsolatban?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. Azaz, ha valaki ki akarja használni a maximális támogatás mértékét, minimum 6 millió forint értékű beruházásra van szükség. Azonban fontos, hogy a támogatás (amit visszaigényelnek!) összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet. Másképpen fogalmazva, a beruházás teljes értékének minimum 25 %-át munkadíj számlával kell igazolni. Amennyiben ez kevesebb lenne, úgy maximum ennek az értéknek a duplája fizethető vissza.

A számlák2021. január 1-je utáni keltezésűek lehetnek csak. A munkadíj számlák mellé kivitelezői szerződést is minden esetben csatolni kell. A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó sem az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén egyik igénylőnek sem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy a felújítást végző gazdálkodó szervezetnek nem tagja, illetve nem munkavállalója és nem vezető tisztségviselője. Mind az igénylőnek és a kivitelezőnek is köztartozás mentesnek kell lenni.

A felújítás történhet több ütemben. A teljes felújításnak a befejezését követően kell a kérelmet az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig benyújtani az Államkincstár felé.

Ha valaki lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezik, felhasználhatja az elszámolt számlákat a támogatáshoz is és a lakás-előtakarékosság elszámolásához is.

A számláknak saját névre kell szólniuk. Olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. Külföldi számla nem fogadható el.

Milyen ingatlanra használható fel a támogatás?

Amikor a támogatást benyújtja, legalább már egy éve be kell, hogy jelentve legyen az adott ingatlanba. Ez azonban nem zárja ki, hogy a munkálatokat még az 1 év letelte előtt elkezdjék. Azaz valaki 2021. január 2-án elkezdte a munkálatokat egy olyan ingatlanra, amibe 2020. október 15-én jelentkezett be és a támogatás igénylést 2021. október 25-én teszi meg, az megfelel a feltételeknek. Ez alól kivétel, ha lakásvásárlás történt 2020-ban, ami felújításra szorul. Itt lényeges, hogy a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, a lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Ha a felújítás elkészült és a támogatást megkapjuk, az ingatlan szabadon értékesíthető. Tehát nincs korlátozás, sőt ugyanarra az ingatlanra a következő tulajdonos is vehet fel otthonfelújítási támogatást akkor, ha az új tulajdonos az előző igénylőnek nem a hozzátartozója, és korábban ezt még nem vette igénybe.

Milyen munkákra lehet igénybe venni a támogatást?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
 • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
 • a galériaépítést,
 • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
 • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
 • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
 • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Milyen munkálatokra NEM igényelhető a támogatás?

Például nem igényelhető támogatás:

 • a szabadon álló bútorok beszerzésére (pl. szobabútor)
 • a szabadon álló konyhai gépek beszerzése
 • beépített nem konyhai gépek beszerzésére (pl. mosógép, szárítógép)
 • a lakás bővítésére plusz szobákkal
 • a tereprendezésre, gyepszőnyeg-fektetésre
 • a tároló építésére
 • mobilgarázs beszerzésére
 • a raklapra, mint anyagköltségre
 • az infraszauna beépítésére
 • a riasztó beszerelésére

Mit tegyen, aki nem rendelkezik elegendő tőkével, a munkálatok megfinanszírozásához?

2021. február 1-től lehetőség van egy kedvezményes, 3%-os, támogatott hitelt igényelni a felújítás megfinanszírozásához.

Ez egy jelzáloghitel, amit az ingatlanra terhelnek, és a megfelelő jövedelmi elvárások figyelembevételével adják a bankok.

Aki nem szeretne ingatlan fedezetű hitelt, vagy az ingatlanának a piaci értéke nem teszi lehetővé a jelzálogteher bejegyzését, vehet fel személyi kölcsön jellegű, fedezet mentes hitelt is a munkálatok előfinanszírozásához.

Aki az olcsóbb, támogatott hitelt választja, már a hitelfelvétel pillanatában meg kell felelnie a beadáskori elvárásoknak. (1 éves TB jogviszony, 1 éves állandó lakcím stb.)

A hitel kifolyósítását megelőzi egy helyszíni szemle a bank részéről és egy jövedelem és jogosultság vizsgálat. A hitelt egyösszegben megkapja, de elszámolni már az Államkincstár felé kell. Ilyen esetben a visszakapott támogatást az Államkincstár egyenesen a felvett hitelbe törleszti bele. (Ez a személyi jellegű hitelekre nem vonatkozik)

Nagyon figyelni kell az igénylés benyújtásánál az előírt szabályok betartására, mert aki valamilyen hiba miatt nem, vagy részben kapja csak vissza a támogatást, elveszítheti a hitel kamattámogatását és normál kamaton kell, hogy a hitelt tovább fizesse.